Nghiên cứu khoa học » Các đề tài nghiên cứu
Một số đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên và sinh viên Khoa TC - NH

 Đề tài NCKH

Một số đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên giai đoạn 2010 – 2016

 

Stt

Tên đề tài

Chủ trì đề tài

Năm

1

Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái tại các doanh nghiệp trên địa bàn TT.Huế

Phan Khoa Cương

2010

2

Ứng dụng công cụ phái sinh vào hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Huế

Bùi Thành Công

2011

3

Đo lường chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Tp.Huế

Nguyễn Tiến Nhật

2011

4

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng INTERNET BANKING của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng - Chi  nhánh Huế

Phạm Anh Thi

 

2012

5

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng để gửi tiền của khách hàng cá nhân trên địa bàn Tp.Huế

Lê Ngọc Lưu Quang

2012

6

Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Huế

Nguyễn Thị Bình Minh

 

2013

7

Sử dụng mô hình Binary logistic để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận sử dụng dịch vụ Internet Banking

Lê Viết Giáp  

 

2013

8

Vận dung phương pháp phân tích màng bao dữ liệu

(dea - data -Development analysic) để đánh giá hiệu quả của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Nguyễn Thị Khánh Trang     

 

2013

9

Vận dụng mô hình hiệu chỉnh sai số ECM trong nghiên cứu các yếu tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam

 

Phạm Hoàng Cẩm Hương

 

2013

10

Ứng dụng kỷ thuật phân lớp trong phân tích và dự báo nguy cơ phá sản của doanh nghiệp

Hoàng Hạnh Nguyên

2014

11

Hạn mức sử dụng nợ tối ưu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm niêm yết tại HOSE

Phạm Quốc Khang

2015

12

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng E-learning vào giảng dạy và học tập tại Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

Lê Ngọc Quỳnh Anh

2015

13

Nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết tại Việt Nam

Phạm Hoàng Cẩm Hương

2015

14

Kiểm định lý thuyết cấu trúc vốn đánh đổi (Trade off theory)- Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Nguyễn Nhật Ánh

2015

15

Kiểm định lý thuyết ngang giá sức mua (PPP) đối với Việt Nam

Nguyễn Tuyết Trinh

2015

16

Ứng dụng mô hình VAR trong nghiên cứu lạm phát tại Việt Nam

Phan Nhật Quang

2015

17

Nghiên cứu các giái pháp phát triển phương thức thanh toán qua máy POS trên địa bàn thành phố Huế.

Nguyễn Hồ Phương Thảo

2016

18

Hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào chỉ số lạm phát trong nước.

Nguyễn Tiến Nhật

2016

19

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam.

Phạm Quốc Khang

2016

20

Tìm hiểu các nguyên nhân làm giảm động cơ tuân thủ thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam: Nghiên cứu cụ thể ở Thừa Thiên Huế.

Phạm Anh Thi

2016

21

Phân tích tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trần Thị Bích Ngọc

2017

 Một số đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên những năm gần đây

 

Stt

Tên đề tài

Chủ trì đề tài

Năm

1

Nghiên cứu tình hình thẩm định và quản lý bất động sản thế chấp trong hoạt động tín dụng ở các ngân hàng thương mại trên địa bàn TT.Huế

 Lê Viết Giáp

 

2011

2

Xây dựng mô hình dự báo rủi ro đối với hoạt động tín dụng ở các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Mai Lê Phương Thảo

 

2011

3

Vận dụng mô hình định giá tài sản để phân tích rủi ro trong đầu tư chứng khoán

Huỳnh Nữ Quỳnh Nga

 

2011

4

Nghiên cứu chính sách cổ tức của các NHTM cổ phần đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Tư Hiếu

 

 

2011

5

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn Ngân hàng của Sinh viên

Nguyễn Thị Ngọc Hương

2012

6

Vận dụng lý thuyết thanh khoản của CP để đo lường tính thanh khoản của một số CP niêm yết trên thị trường CK Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Tiên

2012

7

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Đông Á

Nguyễn Vĩnh Thuận

2013

8

Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Tuyết Trinh

2014

9

Ứng dụng phương pháp san mũ vào dự báo tài chính công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish)

Lê Trung Đức

2015

10

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Huế

Hồ Thị Kim Chi

2015

11

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của nhóm ngân hàng thương mại  niêm yết trên thị trường chứng khoán

Nguyễn Hoàng An Nhiên

2016

12

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Huế

Nguyễn Thanh Hồng Cư

2016

13

Ứng dụng Stress Test để đánh giá rủi ro thanh khoản trong 10 ngân hàng thương mại Việt Nam

Bùi Thị Hoài An

2016

PNQ