Tin tức -Sự kiện » Thông báo
Kế hoạch nộp Khóa luận, Chuyên đề và Bảo vệ khóa luận - SV Khóa 50
Ngày 08/12/2019

Kế hoạch nộp Khóa luận, Chuyên đề và Bảo vệ khóa luận - SV Khóa 50:

Khoa sẽ thu chuyên đề và khoá luận của SV thực tập cuối khoá sớm vào lúc 8h-11h00 ngày 27/12/2019 (thứ 6). Đề nghị sinh viên chú ý thực hiện.

 

VPK