Đào tạo » Đại học liên kết với Pháp
Chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng đại học Pháp - Việt ngành Tài chính - Ngân hàng

 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐỒNG CẤP BẰNG PHÁP – VIỆT

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

ĐẠI HỌC RENNES 1-PHÁP – TRƯỜNG ĐH KINH TẾ, ĐH HUẾ

 

Là một chương trình xây dựng dựa trên SỰ KẾT HỢP những yếu tố tiên tiến của hai chương trình giáo dục Pháp – Việt nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú trong lĩnh vực TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG.

 

 

 

SỰ TIÊN TIẾN của Chương trình thể hiện ở những phương diện sau:

 

 

PHỐI HỢP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA PHÁP VÀ VIỆT NAM trong đó, sinh viên có cơ hội học tập 34 trên 40 môn học theo chương trình đào tạo bậc đại học ngành Tài chính – Ngân hàng của Đại học Rennes 1, Pháp.

 

 

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỌN LỌC, uy tín, nhiều kinh nghiệm đến từ Đại học Rennes 1 Pháp, Đại học Huế, Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, ĐH Thương Mại Hà nội, ĐH Kinh tế Quốc Dân Hà nội, ĐH Ngoại thương Hà Nội và Học viện Tài chính Hà nội

 

 

CẤP HAI BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 

Kết quả của một quá trình liên kết đào tạo chặt chẽ, đảm bảo về tiêu chuẩn và chất lượng theo yêu cầu của hai phía Pháp và Việt Nam, do vậy, sinh viên hoàn tất chương trình đào tạo này (bao gồm cả những sinh viên học toàn bộ 4 năm tại Huế) sẽ đồng thời được cấp hai bằng tốt nghiệp đại học chính quy:

1, Bằng tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Tài chính – Ngân hàng do trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cấp;

2, Bằng tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Tiền tệ - Tài chính – Ngân hàng do Đại học Rennes 1, Pháp cấp.

Kế hoạch, chương trình học tập và đội ngũ giảng viên được công bố chính thức trên những trang web của Trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế:  www.hce.edu.vn; hoặc tại website của Chương trình www.rennes.hce.edu.vn/

PNQ