Thư ngỏ của Khoa Tài chính - Ngân hàng

Khoa Tài chính - Ngân hàng gửi thông điệp đến các bạn sinh viên, các thầy cô giáo và các đơn vị đối tác. Với mục tiêu tiêu đào tạo sinh viên vững về lý thuyết, mạnh về thực hành; chủ động sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập/nhóm và có năng lực giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành, Khoa luôn lấy “người học là trung tâm” làm phương châm cho mọi hoạt động.

Xem tiếp »


Thông báo

Sự kiện
Chương trình thực tập nghề nghiệp tại Trường Kinh doanh quốc tế Solbridge, Hàn Quốc.  (22/02/2019)

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI HÀN QUỐC! »Tin tức
Sau gần thập kỷ, Việt Nam tính giảm dự trữ bắt buộc cho lượng tiền lớn  (09/02/2019)

Mức giảm dự kiến khá mạnh, áp dụng cho một lượng lớn tiền gửi tại một số ngân hàng thương mại... »Đào tạo ngắn hạn - Core Banking
Khoá học Core Banking III  (15/11/2017)

Thông tin về khoá học Core Banking lần thứ 3 do Khoa Tài chính-Ngân hàng, Đại học Kinh tế Huế phối hợp với Cty Việt Thành Công tổ chức. »